God save the queen – Volkslied van het Verenigd Koninkrijk

//
2 minuten leestijd
Volkslied van het Verenigd Koninkrijk - ‘God save the queen’ (CC0 - Pixabay - Nerivill)
Volkslied van het Verenigd Koninkrijk - ‘God save the queen’ (CC0 - Pixabay - Nerivill)

Het volkslied van het Verenigd Koninkrijk is ‘God save the queen’ (God beware de koningin). Het is niet helemaal zeker wie dit uit de achttiende eeuw daterende lied schreef, maar over het algemeen wordt Henry Carey aangemerkt als de meest waarschijnlijke componist. Het lied is gebaseerd op het Franse Grand dieu sauve le roi (Heer, red de koning), een lied uit 1686.

Vroege tekst van 'God Save the Queen'
Vroege tekst van ‘God Save the Queen’
De vroegst bekende publicatie van het ‘God save the queen’ dateert uit 1744. Toen ging het nog om een koning die door God bewaard moest worden. De originele tekst van het eerste couplet luidde:

God save great George our king
God save our noble king,
God save the king!
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us
God save the king!

In 1745 werd het lied in Londen voor het eerst opgevoerd. Sinds begin negentiende eeuw wordt ‘God save the queen’ beschouwd als het volkslied van het Verenigd Koninkrijk. Het Britse parlement heeft het lied echter nooit officieel als zodanig aangemerkt en er is ook geen algemeen goedgekeurde versie van het lied. Delen van de melodie van het volkslied zijn later overgenomen in een groot aantal andere composities, waaronder in die van beroemde componisten als Beethoven, Haydn en Brahms.

Aangezien verschillende landen onderdeel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk, is het God save the queen ook het volkslied van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Het is daarnaast het koninklijke volkslied van Canada, Australië, Gibraltar, het eiland Man, Jamaica, Tuvalu en Antigua en Barbuda.

Tekst van ‘God save the queen’

Engelse tekstNederlandse vertaling
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix:
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.

Not in this land alone,
But be God’s mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O’er her thine arm extend,
For Britain’s sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!

God beware onze welwillende Koningin,
Lang leve onze nobele Koningin,
God beware de Koningin:
Zend haar zegevierend,
Gelukkig en glorieus,
Om lang over ons te heersen:
God beware de Koningin.

O Heer, onze God, sta op,
Verstrooi haar vijanden,
En breng hen ten val:
Verwar hun politiek,
Frustreer hun schurkachtige streken,
Op U vestigen wij onze hoop:
God beware ons allen.

Moge de meest uitgelezen geschenken die Gij in petto hebt
Over haar worden uitgestrooid;
Lang moge ze heersen:
Moge ze onze wetten beschermen,
En ons altijd reden geven
Om met hart en stem te zingen:
God beware de Koningin!

Niet slechts in dit land,
maar laat Gods genade bekend zijn
Van kust tot kust!
Heer laat de naties zien,
Dat mannen broeders moeten zijn,
En één familie vormen,
Over de wijde wereld.

Voor iedere latente vijand,
en iedere moordaanslag,
Beware God de koningin!
Strek uw arm over haar uit,
Bescherm, ter wille van Brittannië,
Onze moeder, prins en vriend,
God beware de koningin!

Heer, geef dat maarschalk Wade
Met uw machtige hulp
De overwinning zal brengen.
Moge hij opruiing sussen,
En als een wervelstorm,
Opstandige Schotten verpulveren.
God beware de koningin!

Opvoering van ‘God Save the Queen’ tijdens de 85e verjaardag van koningin Elizabeth:

Wellicht ook interessant: Wat is het verschil tussen Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk?
Meer volksliederen
Boek: Het Engelse eilandgevoel en de vele tegenstellingen in één land

Vorige verhaal

Het volkslied van Peru – Somos libres, seámoslo siempre

Volgende verhaal

Wat is het verschil tussen Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk?

×