De burgemeester die niet in Callantsoog wilde wonen

Op 27 oktober 1913 overleed burgemeester Gerardus Cornelis Hulst op 70-jarige leeftijd. Hij was 43 jaar lang burgemeester van De Zijpe én Callantsoog geweest. Enkele maanden later, op 20 januari 1914, kregen de Callantsogers te horen dat zij een ‘eigen’ burgemeester zouden krijgen.

Het succes van falende voorspellingen verklaard

Het einde van de wereld is vaak voorspeld. Zo ook op 21 december 1954. Op die datum zou de mensheid verzwolgen worden door een zondvloed, zo geloofden een stuk of dertig volgelingen van Marian Keech, een huisvrouw die op telepathische wijze boodschappen doorkreeg van Sanada, een ruimtewezen van de planeet

De militair attaché

Veel landen hebben op hun diplomatieke vertegenwoordiging militair attachés geplaatst. Het uitzenden van militaire waarnemers naar vreemde mogendheden is bijna net zo oud als de legerorganisatie zelf. Schriftelijke bronnen verwijzen reeds naar de Oudheid.

In 18e eeuw zag men al de maatschappelijk kansen van leesonderwijs

De weinige jeugdliteratuur uit de achttiende eeuw die we tegenwoordig nog kennen, heeft de reputatie braaf te zijn: denk aan ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ van Hiëronymus van Alphen. Zelfs letterkundigen haalden lang hun neus op voor de gemakzuchtige lectuur die de moraliserende boodschappen op een presenteerblaadje aanbood. Die reputatie

Afsluiting Haringvliet had grote gevolgen

Ruim vijftig jaar geleden opende Joop Bakker, die op dat moment minister van Verkeer en Waterstaat was, het sluizencomplex van de Haringvliet, ook wel bekend als de Haringvlietdam.

Buitenlandse reizen van de adel in de lange negentiende eeuw

Hoe kwam het toch dat de Europese adel in de negentiende eeuw de smaak van het reizen naar het buitenland zo te pakken kreeg? Het antwoord op die vraag is tweeledig. Enerzijds kwam dit door de veranderde maatschappelijke rol van de adel. En anderzijds door de vorderingen op het gebied

Geen Vaderdag zonder Moederdag

Zondag worden veel vaders weer in het zonnetje gezet door hun kinderen. Ze krijgen een ontbijtje op bed en knutselwerkjes. De jaarlijkse Vaderdag wordt in Nederland altijd gehouden op de derde zondag in juni en in België op de tweede. Vaderdag komt voort uit Moederdag, een feestdag die begin twintigste

7 juni 1661 – De Amersfoorters verslepen hun Kei

Op 7 juni 1661 trekken zo’n vierhonderd inwoners van Amersfoort, op initiatief van jonkheer Everard Meyster, een enorme kei op een slee naar de Varkensmarkt. De stad dankt aan deze geschiedenis de bijnaam ‘Keistad’ en inwoners van de stad zijn lange tijd ‘keitrekkers’ genoemd.

Hoe oud ben je?

We zijn in één ding allemaal gelijk: de tijd tikt voort. Als iemand, waarmee je wel wat zou willen beginnen, vraagt hoe oud je bent kun je natuurlijk gewoon je geboortedatum aanhouden. Persoonlijk heb ik nooit zo begrepen waarom de dag waarop je moeder binnenstebuiten werd gekeerd zo’n heugelijk feit

Het Tet-offensief (1968)

Het Tet-offensief was een aanval die op 31 januari 1968 werd ingezet door het Noord-Vietnamese leger in samenwerking met de communistische Vietcong. Het was erop gericht om Zuid-Vietnam communistisch te maken door Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen te overmeesteren met een serie onaangekondigde aanvallen.

Een Bivak voor de kwartiermakers van Almere

Dit jaar bestaat het Bivak in Almere 45 jaar. Op 1 december 1975 overhandigde de landdrost W. M. Otto de sleutel van zijn stacaravan aan Wim Leeman, in dienst bij de Rijkspolitie. De stacaravan maakte deel uit van een serie van acht, waarin de kwartiermakers van de nieuw te bouwen

De Royal Albert Hall in Londen

Op 29 maart 1871 werd in Londen de Royal Albert Hall officieel geopend door koningin Victoria. De beroemde concertzaal is vernoemd naar haar echtgenoot, Albert van Saksen-Coburg-Gotha.

Een passie voor historische kleding

"De aantrekkingskracht van deze kleding is een mooi beginpunt om een veel uitgebreider verhaal te vertellen over mode, sociale posities en gedragingen, stoffen en materialen en alle beroepen die nodig waren om tot een kledingstuk te komen."

1 2 3 19