Dark
Light

Jeroen Savelkouls

Auteur van Het valse paradijs over de leef- en ideeënwereld van Jheronimus Bosch. Jeroen Savelkouls is historicus gespecialiseerd in de late Middeleeuwen. Tevens is hij trouwfotograaf.

Huwelijk van Maximiliaan en Maria van Bourgondië, 1477 (19e-eeuwse afbeelding)

De status van het huwelijk in de late Middeleeuwen

Trouwen was in de Middeleeuwen een gevoelige kwestie. Het ging immers om familiebelangen, beteugeling van de lust en het voortbrengen van nageslacht. En hoewel al deze elementen eeuwenlang van belang bleven, was de juridisch status van het huwelijk aan verandering onderhevig. Zodanig zelfs, dat er in de vijftiende en zestiende eeuw soms een schepenbank aan te pas moest komen om
6 minuten leestijd
×