Dark
Light

Vrede van Rijswijk

Berichten over de Vrede van Rijswijk die een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog. Het vredesverdrag werd op 20 september 1697 in Rijswijk gesloten tussen de Grote Alliantie (bestaande uit het Duitse Heilige Roomse Rijk, Denemarken, Zweden, het Hertogdom Savoie, Spanje, Engeland en de Nederlandse Republiek) en Frankrijk.
×