Kranten in de Gouden Eeuw

Op donderdag 14 juni 1618 verscheen de oudste nog overgeleverde gedrukte krant van Nederland, de 'Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.' van de in Amsterdam gevestigde Hamburgse immigrant Casper van Hilten.