Haags Historisch Museum verwerft buste monument Plein 1813

Dankzij een bijdrage van het Sebastiaan Genootschap heeft het Haags Historisch Museum een originele buste van het Nationaal Monument Plein 1813 kunnen verwerven. De vrouwelijke buste is een allegorie op ‘de Geschiedenis’ naar een ontwerp van Jaques Jaquet (1830-1898).


Het beeld sierde het bekende monument dat in 1869 werd opgericht ter herdenking aan de landing van koning Willem I op Scheveningen in 1813.

Het bronzen beeld kwam in 1954 na restauratiewerkzaamheden in het depot van de Gemeente Den Haag terecht en werd in 1974 als geschenk aangeboden aan Hein Wilzen, de voormalig wethouder van Kunst en Cultuur bij de Gemeente Den Haag. Zijn nazaten boden het beeld onlangs ter veiling aan bij Van Stockum’s Veilingen in Den Haag.

Magistraatsportretten

Het Sebastiaan Genootschap ondersteunt het Haags Historisch Museum bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Dankzij hun bijdrage blijft de bronzen buste behouden voor de stad. Eerder voorzag het Sebastiaan Genootschap in bijdragen aan het omvangrijk restauratieproject van een serie van zes grote Haagse magistraatsportretten en de aankoop van een schilderij van Floris Arntzenius. De leden van het Genootschap zijn vertegenwoordigers van het Haagse beroeps- en bedrijfsleven.

- advertentie -

De bronzen buste wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 april aanstaande gepresenteerd in het Haags Historisch Museum in aanwezigheid van burgemeester van Aartsen, erelid van het Sebastiaan Genootschap.

Boek: Plein 1813, het nationaal monument in Den Haag
Lees ook: Nationaal Monument Plein 1813

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Gelijk naar geschiedenisboeken over: