Dark
Light

‘Robin Hood was middeleeuwse bankier’

2 minuten leestijd

Volgens de Britse auteur John Paul Davis was Robin Hood niet zo’n weldoener als gedacht. Hij stal wel van de rijken, maar gaf niet aan de armen. Hij leende ze geld, mét rente. De mythe van Robin Hoods onbaatzuchtigheid wordt door de auteur in twijfel getrokken.

Tekening van Robin Hood (Louis Rhead, 1912)
Voor zijn boek Robin Hood, the unknown templar onderzocht Davis middeleeuwse geschriften over de ‘weldoener’ die zich volgens de legende schuilhield in Sherwood Forest, geld stal van de rijken en dat vervolgens verdeelde onder de armen.

In een ballade uit 1500, één van de eerste geschriften waarin Robin Hood wordt genoemd, blijkt dat hij het gestolen geld uitleende in plaats van weggaf. Dat zegt de schrijver tegen de Britse krant, the Telegraph.

In de ballade wordt verteld dat een verarmde ridder bij Robin Hood om een lening van vierhonderd pond vraagt. De man heeft dat bedrag als schuld uitstaan bij een abt. Hij spreekt met Robin Hood af het geld binnen een jaar terug te betalen. Later in het verhaal wil de ridder het geld met rente terugbetalen aan Robin Hood, maar deze weigert. Robin Hood heeft het geld inmiddels zelf van de abt gestolen om die te straffen voor zijn hebzucht en vindt het onethisch om het geld twee keer te ontvangen. Uit die passage kan volgens Davis afgeleid worden dat het normaal was dat armen hun geleende geld met rente teruggaven.

De auteur schrijft verder dat Robin Hood dan wel niet zo onbaatzuchtig was als gedacht, maar in de geschiedschrijving altijd wel beschouwd werd als een goed christen die het beste voor had met de armen en vrouwen.

Orde van Tempeliers

Davis leidt uit de geschriften ook af dat Robin Hood lid was van de Orde van de Tempeliers, een middeleeuwse christelijke ridderorde. Deze ‘arme soldaten van Christus’ leenden al hun bezittingen uit en werden daardoor één van de belangrijke bankiers van de westerse wereld. Zij leenden onder meer geld aan de Franse koning Filips de Schone, die hun wellicht om die reden liet vervolgen wegens ketterij. Het heffen van rente was in die tijd door de katholieke kerk verboden. Na de heksenjacht werd het genootschap opgeheven.

Robin Hood, the unknown templar
Hoewel er talloze films en verhalen zijn over Robin Hood, is nog nooit bewijs gevonden dat hij ook daadwerkelijk bestaan heeft. Historici zijn het er onderling nog steeds niet over eens of hij nou uit Yorkshire of Nottingham zou zijn gekomen en of hij leefde in de twaalfde, dertiende of veertiende eeuw.

Ook over het boek van John Paul Davis zijn de meningen verdeeld. Volgens Helen Phillips, professor in Engelse literatuur van de Universiteit van Cardiff, is de middeleeuwse ballade verkeerd geïnterpreteerd en is er geen bewijs dat Robin Hood lid was van de Orde van de Tempeliers.

Boek: Robin Hood, the unknown templar

×