Romeinse vondsten bij werkzaamheden RijnlandRoute

Tijdens werkzaamheden aan de RijnlandRoute – de nieuwe weg van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden – hebben archeologen in de Oostvlietpolder bij Leiden vorige week archeologisch resten gevonden. Nader onderzoek van de sporen en vondsten wijst erop dat het gaat om een nederzetting met één of enkele erven uit de Romeinse tijd.

Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. Dat is volgens de onderzoekers opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden.

Eerder proefsleuvenonderzoek toonde al aan dat op dit terrein veel vondsten uit de Romeinse tijd in de grond zaten. De gemeente Leiden heeft daarom bepaald dat de vindplaats behouden moet blijven. De vondsten zijn daarom opgegraven. De resten worden de komende tijd nader onderzocht.

Meer Romeinse Rijk
Boek: Romeinse sporen – Herman Clerinx

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: