Dark
Light

Romeinse vondsten bij werkzaamheden RijnlandRoute

1 minuut leestijd
Deel van de vondsten (Provincie Zuid-Holland)
Deel van de vondsten (Provincie Zuid-Holland)

Tijdens werkzaamheden aan de RijnlandRoute – de nieuwe weg van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden – hebben archeologen in de Oostvlietpolder bij Leiden vorige week archeologisch resten gevonden. Nader onderzoek van de sporen en vondsten wijst erop dat het gaat om een nederzetting met één of enkele erven uit de Romeinse tijd.

Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. Dat is volgens de onderzoekers opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden.

Eerder proefsleuvenonderzoek toonde al aan dat op dit terrein veel vondsten uit de Romeinse tijd in de grond zaten. De gemeente Leiden heeft daarom bepaald dat de vindplaats behouden moet blijven. De vondsten zijn daarom opgegraven. De resten worden de komende tijd nader onderzocht.

Meer Romeinse Rijk
Boek: Romeinse sporen – Herman Clerinx

×