Dark
Light

Tijd van wereldoorlogen – Begrippen

Tijd van Wereldoorlogen (Tijdvak Geschiedenis)Begrippen bij tijdvak geschiedenis tijd van de wereldoorlogen.


Concentratiekamp

Kamp waarin regeringen, meestal onder militaire dwang, mensen bijeenbrachten die bijvoorbeeld als minderwaardig werden beschouwd, of gezien werden als een een gevaar voor de samenleving.


Eerste Wereldoorlog

Wereldoorlog gecentreerd in Europa, die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Ook wel de Grote Oorlog genoemd. Conflict ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme.


Februarirevolutie (1917)

Begin van de Russische Revolutie. Door deze revolutie werd tsaar Nicolaas II gedwongen om af te treden.


Geallieerden

Naam voor de landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk optrokken in de strijd tegen Duitsland, Italië en Japan. Belangrijkste geallieerde zijn Amerika, de Sovjet-Unie, Canada en Engeland. De landen spraken af na de oorlog de Verenigde Naties op te richten en ze trokken nieuwe grenzen voor Duitsland, Polen en Rusland.


Holocaust

Naam voor de systematische Jodenvervolging door de nazi’s en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook wel Shoah genoemd.


Loopgraven

Gegraven gang waarin soldaten enigszins beschermd (voor mitrailleurs en handgranaten) rond konden lopen. De Eerste Wereldoorlog werd voor een groot deel gevochten vanuit de loopgraven. De Centralen en de Geallieerden hadden tijdens deze oorlog gezamenlijk duizenden kilometers loopgraaf liggen.


Nationalisme

Politiek streven naar een eigen land of naar meer macht voor het eigen land


Oktoberrevolutie (1917)

Politieke revolutie (onderdeel van de Russische revolutie) waarbij de bolsjewieken (communisten) onder leiding van Lenin de macht grepen.


Razzia

Georganiseerde klopjacht op mensen. Vooral bekend zijn de razzia’s die de Duitsers tijdens de bezetting uitvoerden om Joden op te pakken.


Socialisme

Maatschappijvorm waarbij men streeft naar gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit tussen alle leden van een samenleving.


Totale oorlog

Een oorlog waarbij ook de burgerbevolking is betrokken en waarin alles in dienst is gesteld van de oorlogsvoering.


×