//

De controversiële Ambonse Moord (1623)

Op 9 maart is het precies 400 jaar geleden dat eenentwintig mannen, waaronder tien Engelsen, op last van een geïmproviseerd VOC-tribunaal werden onthoofd. De mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een complot tegen de Nederlanders.

Hoe een VOC-tribunaal in sneltreinvaart afrekende met 21 vermeende samenzweerders