Mijn opa was een Duitser

Herbert Noah (1908-1985) was een Duitse onderofficier die tijdens de oorlogsjaren in Alkmaar was gelegerd. In Alkmaar ontmoette hij mijn oma, die hij in augustus 1944 verliet.

Het NSKK, van motorclub tot militaire organisatie

Velen hebben wellicht nog nooit van het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) gehoord. Volgens auteur Alex Dekker is dat ook niet zo vreemd, omdat het een ondergesneeuwd thema is in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. Met Ook gij behoort bij ons wil hij deze leemte vullen.

Ook Gij behoort bij ons! Het NSKK in de Lage Landen

Onder de Duitse bezetting tekenden tussen de 9000 en 10.000 Nederlanders, onder wie NSB-leider Anton Mussert, voor het NSKK, het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (Nationaalsocialistische Motorkorps). Daarmee prijkte het NSKK in Nederland op de tweede plaats in de ranglijst van populaire Duitse onderdelen, na de Waffen-SS waar naar schatting zeker 23.000 Nederlanders

De verborgen oorlog: kinderen van Duitse militairen

Naar schatting leven er ongeveer 10.000 half-Duitse kinderen in Nederland. Kinderen die voortkwamen uit de relatie tussen een Duitse militair en een Nederlandse vrouw en geboren tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het aantal abortussen die illegaal gebeurden, is onmogelijk om vast te stellen. Schaamte of zwijgen omring(d)en deze