De Drentse grondwet uit 1412

Het Landrecht is het oudste document waarin de afspraken tussen de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, en de Drenten was vastgelegd.