/

Verzuiling stond intellectuele vuist tegen nationaalsocialisme in de weg

In Nederland werd op uiteenlopende manieren stelling genomen tegen het nationaalsocialisme en de opkomst van de NSB. De verschillende initiatieven die werden ontplooid leidden niet tot meer onderlinge samenwerking. Zelfs binnen de opgerichte organisaties en comités bestond de nodige onenigheid. De vraag is waarom er niet meer eenheid was.

Tussen utopie en crisis. Nederland in het Interbellum 1918-1940 – Frits Boterman