De VOC op weg naar de Groot-Mogol

Om goede handelsrelaties te onderhouden met de Groot-Mogol, die heerste over het huidige India, werden er belangrijke mannen naar het gebied gestuurd.