Concilie van Trente (1545-1563)

In 1517 deed Maarten Luther zijn beroemde “thesenanschlag”. Daarmee begon de zogenaamde reformatie, een hervormingsgezinde beweging binnen het christendom. De reformatie deed de Rooms-katholieke kerk op haar grondvesten daveren. Het Concilie van Trente was het katholieke antwoord op de reformatie.

Antwoord op de Reformatie