Concilie van Trente (1545-1563)

In 1517 deed Maarten Luther zijn beroemde “thesenanschlag”. Daarmee begon de zogenaamde reformatie, een hervormingsgezinde beweging binnen het christendom. De reformatie deed de Rooms-katholieke kerk op haar grondvesten daveren. Het Concilie van Trente was het katholieke antwoord op de reformatie.

Franciscus Zypaeus (1579-1650) – Kerkjurist

Franciscus Zypaeus, geboren als Frans van der Zypen. Jurist en kerkjurist uit de Zuidelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. Schreef onder meer over de verhouding tussen kerk en staat.