Franciscus Zypaeus (1579-1650) – Kerkjurist

Franciscus Zypaeus, geboren als Frans van der Zypen. Jurist en kerkjurist uit de Zuidelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. Schreef onder meer over de verhouding tussen kerk en staat.

Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) – Staatsman en historicus

De antirevolutionaire staatsman Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse politici uit de negentiende eeuw. Wie was deze gereformeerde advocaat, politicus, publicist en historicus? En wat is zijn betekenis geweest voor de Nederlandse samenleving?

Sint-Gereon van Keulen

Een van de romaanse kerken van Keulen is gewijd aan de heilige Gereon, een van de soldaten van het zogenaamde Thebaanse Legioen. Die eenheid zou zich in de vierde eeuw tot het christendom hebben bekeerd en bij St Maurice-en-Valais in Zwitserland collectief ter dood zijn gebracht toen het een dienstbevel

Huldrych Zwingli (1484-1531) – Zwitserse reformator

De Zwitserse reformator Huldrych Zwingli (1484-1531), ook wel Ulrich Zwingli genoemd, is minder bekend dan zijn Frans-Zwitserse mede-reformator Johannes Calvijn (1509-1564). Beide vervulden echter een belangrijke rol ten tijde van de Reformatie. Zo’n vijfhonderd jaar geleden, in januari 1519, begon Zwingli met zijn gereformeerde prediking in Zürich in Zwitserland. Wat

Hendrik de Cock (1801-1842) – Nederlandse predikant

De predikant Hendrik de Cock (1801-1842) was een van de leidende figuren tijdens de Afscheiding van 1834, een afsplitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij wordt beschouwd als een belangrijke grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 1892 ontstonden.

Franciscus Gomarus (1563-1641) – Gereformeerd theoloog

De predikant en latere hoogleraar theologie Franciscus Gomarus (1563-1641) staat bekend als een van de gezichtsbepalende Nederlandse theologen van de zeventiende eeuw. Gomarus stond lijnrecht tegenover de theoloog Jacobus Arminius (ca.1559-1609). De Dordtse Synode van 1618-1619 sprak zich uit vóór de theologische visie van Gomarus en tegen Arminius.

1 2 3 6