Dark
Light

Mark Barrois

Mark Barrois (1994) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het volgen van de master ‘Actuele Geschiedenis’ vervolgde hij zijn studie met de interdisciplinaire master ‘Politiek & Parlement’. Inmiddels heeft hij die master ook succesvol afgerond. Zijn interesse gaat onder meer uit naar het functioneren van de lokale democratie en het openbaar bestuur. Met name het thema ‘burgerparticipatie’ spreekt hem daarbij aan. LinkedIn-profiel
Wereld - globes (cc0 - pixabay - Feee-Photos)a

Een wirwar aan grenzen

Fukuyama’s veronderstelling dat, na de val van de Berlijnse Muur, de geschiedenis ten einde zou komen, dat er weliswaar nog economische concurrentie zou bestaan, maar dat militaire conflicten uitgebannen zouden zijn en dat er een duurzame wereldorde zou ontstaan, bleek naïef. Als we naar de wereld om ons heen kijken, lijkt het tegengestelde eerder waar.
Tweede Kamer met links de stoel van de voorzitter (CC BY-SA 4.0 - Fedaro - wiki)

Voorzitter van de Tweede Kamer – Boven de partijen

Een half jaar na haar aantreden in januari 2016 liep Volkskrant-columnist Ariejan Korteweg een dagje mee met de huidige voorzitster van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Korteweg keek mee hoe Arib ’s ochtends vroeg vergaderde met haar stafleden en de griffier, ’s middags de voorzittershamer in de Tweede Kamer hanteerde en zich ’s avonds spoedde naar het slavernijmoment om een