Een wirwar aan grenzen

Fukuyama’s veronderstelling dat, na de val van de Berlijnse Muur, de geschiedenis ten einde zou komen, dat er weliswaar nog economische concurrentie zou bestaan, maar dat militaire conflicten uitgebannen zouden zijn en dat er een duurzame wereldorde zou ontstaan, bleek naïef. Als we naar de wereld om ons heen kijken, lijkt het tegengestelde eerder waar.

/

Voorzitter van de Tweede Kamer – Boven de partijen

Een half jaar na haar aantreden in januari 2016 liep Volkskrant-columnist Ariejan Korteweg een dagje mee met de huidige voorzitster van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Korteweg keek mee hoe Arib ’s ochtends vroeg vergaderde met haar stafleden en de griffier, ’s middags de voorzittershamer in de Tweede Kamer hanteerde en zich ’s avonds spoedde naar het slavernijmoment om een