Vrijheid – Een woelige geschiedenis

Veel oude beschavingen spraken duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling al over ‘vrijheid’. Zij bedoelden dan de tegenstelling tussen vrije mensen of slaven, over het wel of niet zelf te kunnen beschikken over je leven, lichaam en lot. Ook voor de Oude Grieken was de juridische onderverdeling tussen

De ontdekking van de natuur

Wist u dat de pelikaan door de beroemde plantkundige en zoöloog Carolus Linnaeus in hetzelfde rijtje werd genoemd als de draak en de eenhoorn? Of dat lange tijd gedacht werd dat de rups en de vlinder twee verschillende dieren waren? En dat eeuwenlang werd aangenomen dat fossielen door God in

Revolusi – “De wereld is erdoor veranderd.”

In het recent verschenen boek Revolusi voert de Belgische cultuurhistoricus en schrijver David van Reybrouck de lezer langs honderden jaren Nederlandse kolonisatie in Indonesië: vanaf het eerste moment dat de bemanning van de VOC-schepen aan land komen, tot de Proklamasi van Soekarno, en de Bandung-conferentie, de eerste internationale conferentie zónder

Terug naar het Binnenhof (1945)

Na ruim vijf jaar Duitse bezetting keerden in het najaar van 1945 de oorspronkelijke bewoners weer terug naar het Binnenhof: de leden van de Tweede Kamer, maar ook de ministers van het noodkabinet-Schermerhorn-Drees, griffiers, bodes, journalisten, ambtenaren, koffiejuffrouwen, bewakers en belangstellenden. Het doel: het door de oorlog onderbroken parlementaire werk

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949)

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, in Nederland lange tijd aangeduid als de ‘politionele acties’. Een achtergrondartikel over de operaties Product en Kraai, een rondetafelconferentie, soevereiniteitsoverdracht, de excessennota en recente excuses.

Regentenwerk – Vergaderen in de Staten-Generaal en Tweede Kamer

Tot de Bataafse Revolutie van 1795 kwamen op het Binnenhof regenten in de Staten-Generaal samen namens zeven soevereine provincies om de Republiek te besturen. Twintig jaar later waren de Staten-Generaal (inmiddels verzamelnaam voor de Eerste en Tweede Kamer) enkel nog medewetgever naast koning Willem I.

Japan en Japanners in de 21ste eeuw

Het verlies van de Tweede Wereldoorlog is een absoluut dieptepunt in de Japanse geschiedenis. Drie miljoen Japanners verliezen hun leven en het land raakt alle veroverde gebieden, waaronder Taiwan, kwijt.

Dansende Beren – Heimwee naar het communisme

In Bulgarije is het temmen en trainen van dansberen een traditie die in zigeunerfamilies van generatie op generatie overgaat. Maar sinds de toetreding van Bulgarije tot de EU is het hebben van dansberen verboden.

Verenigde Naties – Geschiedenis & ontwikkeling

De Verenigde Naties werden vlak na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden opgericht. Het doel van de VN laat zich, op papier althans, gemakkelijk samenvatten: het nastreven van een wereld zonder oorlog en armoede.

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween

In 1912 deed Japan voor het eerst mee aan de Olympische Spelen, die in dat jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm plaatsvonden. De bescheiden, allervriendelijkste jongeman Shizo Kanakuri werd door de Japanse keizer Mutsuhito afgevaardigd om Japan te vertegenwoordigen op misschien wel het meest prestigieuze onderdeel van de Spelen: de

Biograaf Marnix Krop schetst beeld van de ‘persoon’ Wim Kok

In oktober 2018 overleed oud-minister-president Wim Kok (PvdA) op tachtigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartkwaal. Lodewijk Asscher, de huidige PvdA-leider, noemde zijn voorganger ‘een toonbeeld van integriteit’. En minister-president Mark Rutte herinnerde zich Kok als ‘de architect en aannemer van het poldermodel.’

Mooie kastelen en voorname huizen in Brabant

Noord-Brabant staat niet bekend om zijn schitterende kastelen en landhuizen. Toch bezit deze provincie een schat aan waardevolle huizen en interieurs, waarvan de meeste niet of amper bekend zijn.

Conferentie van Jalta (1945)

De conferentie van Jalta was de laatste conferentie van de geallieerde machten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze conferentie werden afspraken gemaakt over het Europa na de Tweede Wereldoorlog.

De NS in oorlogstijd

Vrijwel direct na de inval van de Duitsers in mei 1940 sloot de NS een ‘loyaal samenwerkingscontract’ met de Duitse bezetter. Daarmee hoopte het bedrijf relatief autonoom te kunnen blijven opereren onder het Duitse bewind.

Joop de Gedrevene

De voormalige PvdA-leider en minister-president is, in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, uitgegroeid tot een haast mythisch figuur: een groot staatsman en een inspiratiebron voor menig sociaaldemocraat.

Het Kwartje van Kok (1991)

Het Kwartje van Kok is de naam van de accijnsverhoging op de autobrandstof die in 1991 door het kabinet-Lubbers III in Nederland werd ingevoerd.

Twee tieners op een helse tuchtschool in Florida

Het zijn de beginjaren van de burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet. Totdat hij vanwege een vergissing op de Nickel Academy belandt. Met name de zwarte jongens worden aan het sadisme van hun witte bewakers uitgeleverd.