Dark
Light

Inscriptie uit 1614 gevonden in voormalig stadhuis Bolsward

1 minuut leestijd
De inscriptie die is gevonden in het voormalige stadhuis van Bolsward
De inscriptie die is gevonden in het voormalige stadhuis van Bolsward (Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân)

Tijdens de verbouwing van het voormalige stadhuis van Bolsward is in één van de balken van de zolder boven de raadzaal een tekst gevonden die stadstimmerman Abraham Jacobs daarin in 1614 kerfde. Het bestaan van de tekst was al in 1895 bekend, alleen de exacte plaats ervan niet. Bij het demonteren van de vloerdelen voor het balkherstel is deze nu zichtbaar geworden.

Lang werd aangenomen dat Jacob Gijsberts, de vader van Gysbert Japicx, de ontwerper van het gebouw was. Gaandeweg ontstond echter het besef dat, hoewel Gijsberts een aanzienlijke rol heeft gespeeld, het gebouw het resultaat is van een bouwcollectief. Abraham Jacobs werd hierbij ingeschakeld als timmerman. Hij was zo trots op zijn werk dat hij op 30 december 1614 in de balk kerfde:

‘Abraham Jacobs, stadt timmerman ende meister van dit werck. Anno 1614 12/30’.

Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1614-1617. Het verving waarschijnlijk het eerdere stadhuis, dat op deze plek stond. Momenteel wordt het verbouwd tot Cultuurhistorisch centrum. Naar verwachting wordt het gehele project eind dit jaar opgeleverd.

Overzicht van boeken over de geschiedenis van Friesland

×