Miljoenen voor restauratie Predikherenklooster Mechelen

Predikherenklooster in Mechelen (Stad Mechelen)
Predikherenklooster in Mechelen (Stad Mechelen)
De Vlaamse regering heeft vrijdag een meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster in Mechelen goedgekeurd. Met deze overeenkomst krijgt de stad Mechelen een restauratiepremie van ruim 11 miljoen euro, gespreid over vier restauratiefasen. Het Predikherenklooster zal worden herbestemd als openbare bibliotheek.

De volledige restauratie zal zes jaar in beslag nemen, waarbij eerst het Predikherenklooster en vervolgens de Predikherenkerk wordt gerestaureerd.

Het Predikherenklooster werd in de zeventiende eeuw gebouwd door de Dominicanen en werd in 1681 ingewijd. De bouw van de kerk dateert van 1729. Het is een van de laatst overgebleven complexen die door de Dominicanen zelf werden gebouwd. Het gebouwencomplex werd in verschillende fasen gebouwd volgens één plan en één stijl en ook na de verbouwingen in de negentiende en de twintigste eeuw bleef het typerende ruimteconcept van het barokklooster bijna volledig bewaard. Het Predikherenklooster heeft een belangrijke architecturale- en erfgoedwaarde en werd in 1980 als monument beschermd.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: