Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

Onbekende lettertekeningen Jan van Krimpen gevonden

Tekeningen geschonken aan ‘Huis van het boek’
1 minuut leestijd
Pas ontdekte en aan Huis van het boek geschonken lettertekeningen van Jan van Krimpen voor Lumitype, 1957. Foto: Huis van het boek
Pas ontdekte en aan Huis van het boek geschonken lettertekeningen van Jan van Krimpen voor Lumitype, 1957. Foto: Huis van het boek

Museum Huis van het boek in Den Haag heeft onlangs een pakket ontvangen met tot nu toe onbekende lettertekeningen van de internationaal bekende Nederlandse letterontwerper en typograaf Jan van Krimpen (1892-1958). Het pakket bevat naast dertig tekeningen van een onvoltooide letter voor de Lumitype fotozetmachine van Photon, brieven, plakproeven en ontwerpen.

Antiquaar Fokas Holthuis, bestuurslid van een vriendenstichting die het Haagse museum ondersteunt, vond de tekeningen toen hij de bibliotheek van de in 2002 overleden typograaf Huib van Krimpen, zoon van Jan van Krimpen, had gekocht. De tekeningen zijn aangekocht door de ‘vrienden’ en vervolgens aan het museum geschonken.

Van Krimpen maakte de letter die nu is aangetroffen in opdracht van de Parijse firma Deberny & Peignot. Deze was bestemd voor de fotozetmachine Lumitype van de Amerikaanse firma Photon. De aankoop bevat naast de uitgewerkte tekeningen ook een brief van Charles Peignot aan Jan van Krimpen, gedateerd 30 december 1957. Daarin schrijft hij dat hij enige tekeningen heeft ontvangen die hij aan Frutiger zal voorleggen. Wel is er inmiddels contact geweest met de firma Photon, waarbij moest worden vastgesteld dat het project rond de letter wellicht met een jaar wordt uitgesteld. Jan van Krimpen overleed echter onverwachts op 20 oktober 1958. De letter zou daarmee onvoltooid blijven.

Pas ontdekte en aan Huis van het boek geschonken lettertekeningen van Jan van Krimpen voor Lumitype, 1957. Foto: Huis van het boek
Pas ontdekte en aan Huis van het boek geschonken lettertekeningen van Jan van Krimpen voor Lumitype, 1957. Foto: Huis van het boek

Al eerder kocht het museum van Sem Hartz een dossier, waarin zich een verslag van de hand van Van Krimpen bevindt van zijn bezoek in 1954 aan de firma Deberney & Peignot. Dit bezoek was waarschijnlijk in opdracht van zijn werkgever, de firma Joh. Enschede & Zonen. Naast de brieven bevat dit dossier enige documentatie en ruim twintig letterschetsen in potlood.

Van Krimpen-archief

Door schenkingen, bruiklenen en aankopen bezit Huis van het boek een Van Krimpen-archief dat 315 objecten telt, met daarin ontwerpen voor letters, uitgeversvignetten, postzegels en grafstenen, drukproeven (ook van nooit verschenen boeken), brieven en lezingen. Daaronder bevinden zich de ontwerpen voor de vermaarde letters Lutetia, Romulus en Spectrum. Van Krimpen tekende deze letters op grote borden die laten zien hoe ongelooflijk nauwkeurig hij werkte.

In 2016 heeft Huis van het boek in het kader van het nationaal programma Metamorfoze het gehele Van Krimpen-archief gedigitaliseerd.

Boek: Opstellen over typografie

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

Lezers maken Historiek mede mogelijk. Ons steunen kan op verschillende manieren. Lees hier meer.

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

48.278 actieve abonnees

"Geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken voor een breed publiek."

Meer informatie over ons project

Volg ons:

Meer over het onderwerp: