Dark
Light

Provincie Utrecht op zoek naar ’trage wandelpaden’

1 minuut leestijd
Willekeurige foto van een wandelpaadje
Willekeurige foto van een wandelpaadje (CC0 - Pexels - Pixabay)

De provincie Utrecht gaat op zoek naar zogeheten ’trage wandelpaden’, zodat deze beter beschermd kunnen worden. Het gaat dan om wandelpaden die ooit spontaan ontstonden, zoals jaagpaden of kerkenpaden, en in de vijftiende of zestiende eeuw alleen werden gebruikt door voetgangers om zich te verplaatsen.

In Nederland is in de loop der tijd veel van dit soort ’traag pad’ verdwenen, bijvoorbeeld door nieuwbouw, ruilverkaveling en soms ook doordat particulieren de paden eenzijdig afsluiten. Gemeenten treden tegen dit laatste vaak niet op. Het Utrechtse Statenlid Erwin Kamp (D66) schreef daarom een voorstel dat door nagenoeg alle politieke fracties is aangenomen. Hierin staat dat de provincie Utrecht in kaart moet brengen waar alle Utrechtse trage paden precies liggen en duidelijk moet maken hoe er aan behoud en bescherming van de historische wandelroutes kan worden gewerkt. De initiatiefnemer:

“Een traag pad is niet iets dat is gecreëerd. Zo’n traag pad is spontaan ontwikkeld door mensen om zich te verplaatsen. Het is heel zonde, als het zo’n rijke historie heeft, als zoiets verdwijnt.”

Overkoepelend beleid

Volgens Kamp is een overkoepelend plan noodzakelijk aangezien de provincie momenteel geen specifiek beleid heeft voor het behoud van jaag- en kerkpaden. Hierdoor worden verschillende paden volgens het Statenlid slecht onderhouden of dreigen ze zelfs verloren te gaan. Bescherming van de paden alleen door gemeenten laten uitvoeren zou geen goed idee zijn, omdat het lokaal vaak ontbreekt aan kennis, financiën en tijd om hier aandacht aan te besteden. De paden lopen bovendien vaak door verschillende gemeenten.

Atlas

Opgespoorde trage paden worden de komende tijd opgenomen in de zogeheten Cultuur Historische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht. Ook komt er een conferentie zodat deskundige partijen ideeën met elkaar kunnen uitwisselen rond behoud, onderhoud en gebruik van de paden

De provincie gaat actief op zoek naar trage paden. Inwoners die zelf een pad kennen, kunnen contact met de provincie opnemen via [email protected].

Te voet door het Nederland van 1823 – met Jacob van Lennep

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×