Markestelsel / markerecht

De termen markestelsel en markerecht zijn afkomstig uit de Nederlandse geschiedenis van de Middeleeuwen. Wat was het markestelsel precies? En waar en wanneer heeft dit stelsel in Nederland bestaan?

Bijzondere vondsten uit Romeinse tijd in Utrecht

Aan de Kuinderboslaan in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn hebben archeologen objecten uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken zijn bijna tweeduizend jaar bewaard gebleven in de Utrechtse bodem.

Quint Ondaatje en de revolutie van Utrecht (1786)

Er komt een gevelsteen aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis, ter ere van patriottenleider Pieter Quint Ondaatje die in 1786 samen met andere patriotten een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen

Het ommuurde Utrecht in de Middeleeuwen

Als eerste Nederlandse stad startte Utrecht in 1122 met de bouw van haar verdediging. Wat begon als een gracht, vier poorten en enkele natuurstenen torens, veranderde na de uitvinding van de baksteen in hoge stenen muren met ruim vijftig torens. Dat was nodig ook, want de belegeringstechnieken werden steeds geavanceerder.

NSB-kamp Rhijnauwen (1945-1948)

In Kamp Rhijnauwen, net buiten Utrecht, werden na de Tweede Wereldoorlog NSB’ers (en anderen die in de oorlog de kant van de bezetter hadden gekozen) geïnterneerd.

Gouden Middeleeuwse ring blijkt Veronicaring

Bij een opgraving van het voormalig Birgittenklooster in Utrecht vonden archeologen in 2003 een 22 karaats gouden ring met het gezicht van Jezus Christus. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het om een pelgrimage-ring is, een zogeheten Veronicaring.

Romeinse brug ontdekt bij Utrecht

Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn bij Utrecht is een Romeinse brug ontdekt. De brug was onderdeel van de doorgaande weg op zuidoever van de Rijn, waar vanaf 40 na Chr. een reeks forten de grens van het Romeinse rijk bewaakte. Dat meldt de gemernte Utrecht.

Het Utrechtse studentenleven sinds 1945

De Universiteit Utrecht (UU) werd in 1634 opgericht als Illustere School en op 26 maart 1636 tot academie met promotierechten, waarbij Gisbertus Voetius een inaugurele rede hield. Al snel ontwikkelde zich aan deze universiteit een b(l)oeiend studentenleven.

Bewoningssporen uit Oude Steentijd gevonden in Utrecht

Op de Uithof van Utrecht hebben archeologen bewoningssporen uit de Oude Steentijd gevonden. Het gaat om de oudste bewoningssporen die ooit in de stad zijn gevonden. De vondsten zijn gedaan tijdens opgravingswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Unie van Utrecht (1579) – Politiek verbond van de Noordelijke gewesten

Op 23 januari 1579 sloten een aantal noordelijke Nederlandse gewesten een overeenkomst: de Unie van Utrecht. De gewesten spraken onder meer af om gezamenlijk de Spanjaarden te bestrijden en geen afzonderlijk akkoord te sluiten met de Spaanse koning Filips II. Een belangrijk moment in de Tachtigjarige Oorlog.

Utrecht en de Eerste Wereldoorlog

Net als in andere Nederlandse provincies gebeurde er in Utrecht in de oorlogsjaren 1914-1918 van alles, ondanks het feit dat Nederland neutraal was.

1 2 3 7