Dark
Light

Sporen veertiende-eeuwse IJsseltoren gevonden in Gouda

1 minuut leestijd
Opgravingsput met muursporen uit de veertiende en zeventiende/achttiende eeuw
Opgravingsput met muursporen uit de veertiende en zeventiende/achttiende eeuw - Foto: ADC ArcheoProjecten

Tijdens werkzaamheden bij de IJsselhavensluis hebben archeologen in Gouda delen van een funderingsmuur uit de veertiende eeuw gevonden. Vermoed wordt dat het gaat het om de oostelijke zijmuur van de Kleine IJsseltoren, die vroeger onderdeel uitmaakte van het kasteel van Gouda.

Ook is een massieve muur van IJsselstenen uit de zeventiende en achttiende eeuw blootgelegd. IJsselstenen zijn kleine gele bakstenen die vroeger langs de Hollandse IJssel werden gefabriceerd.

Naast de eeuwenoude bouwwerken van IJsselstenen werd ook een zware en diepe in beton gegoten bak aangetroffen. Wat dit is geweest, is nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk speelde de bak een rol bij de waterstaatkundige werken uit het begin van de vorige eeuw.

Kasteel van Gouda
Kasteel van Gouda

De IJsselhavensluis in Gouda is een beschermd gemeentelijk monument dat aan het begin van de zeventiende eeuw werd gebouwd om het water tussen de Hollandsche IJssel en de Haven af te sluiten. Het precieze bouwjaar is onbekend, maar uit bronnen is bekend dat de sluis in ieder geval is 1633 al bestond. Het sluiswachtershuis is nog steeds zichtbaar in zijn oorspronkelijke vorm.

×