De roepende republikein in een oranje woestijn

Zaterdag werd in het Rijksmuseum de ´Nacht van de Geschiedenis´ gehouden. Jonge Historici Schrijven Geschiedenis (JHSG) organiseerde naar aanleiding van dit evenement een schrijfwedstrijd waarbij het jonge historici uitdaagde een column te schrijven die aansloot bij het thema van de geschiedenismaand: Vorst & Volk. De schrijfwedstrijd werd gewonnen door de 21-jarige historica Simone Vermeeren. Tijdens de geschiedenisnacht las zij haar

Scripties van geschiedenisstudenten online

Veel werkstukken en scripties van geschiedenisstudenten zijn interessant genoeg om door een groot publiek te worden gelezen. Een aantal (oud-)geschiedenisstudenten heeft daarom een website ontwikkeld waarop straks gratis interessante scripties te lezen zijn.