Canonieke icoonfoto’s in de Nederlandse geschiedschrijving

Historicus Martijn Kleppe promoveerde donderdag aan de Erasmus Universiteit op zijn onderzoek naar de rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving. Hij onderzocht onder meer waarom bepaalde foto’s uitgroeien tot icoonfoto’s. Twee icoonfoto’s die hij uitvoerig bestudeerde zijn die van Pieter Jelles Troelstra, terwijl hij een menigte toespreekt, en de beroemde ‘baas-in-eigen-buik’ foto van Dolle Mina.