Willem Drees nam het op voor prins Claus

"Het gaat erom wie de heer Von Ambsberg is als mens. Het is begrijpelijk dat zijn diensttijd bij de Wehrmacht pijnlijke gevoelens oproept, maar men moet het er toch over eens zijn dat men van een zeventienjarige moeilijk dienstweigering kan vergen."