Het belang van het Binnenhof

Het Binnenhof in Den Haag is al eeuwenlang het belangrijkste bestuurscentrum van Nederland en zonder twijfel de bekendste politieke plek van het land. Toch zijn de ligging en de vorm van het complex enigszins opmerkelijk, zeker in vergelijking met regeringscentra elders in de wereld.

Orde en wanorde

De opvatting van de Engelse Verlichtingsfilosoof John Locke dat de staat de burger ook tegen uitwassen van de staat zelf moet beschermen delft langzaam het onderspit.