De wederopbouw van de Lage Landen

Na de bezetting functioneerden de Belgische en Nederlandse samenleving relatief snel weer min of meer normaal. Dat had niet alleen te maken met hoe het verhaal over de oorlog werd verteld. Het lag minstens zozeer aan de successen van de naoorlogse sociale politiek. Net zoals in andere Europese landen trachtten

Het Industriegebouw in Rotterdam

Na de Tweede Wereldoorlog moest de bedrijvigheid terugkeren in de vernietigde binnenstad van Rotterdam. In 1951 opende aan de Goudsesingel het het Industriegebouw, een van de eerste bedrijfsverzamelgebouwen van de stad.