Bloedmooie mofjes

Met zulke prachtige, aaibare mofjes in onze collectie vergeet je bijna waar het bont vandaan komt. Totdat er eentje je opeens aankijkt.

/

De geschiedenis van het Ganzenbord

Hoewel daarvoor geen bronnen bestaan, laten sommige historici de oude Grieken al ganzenborden. Aannemelijker is dat het spel der spellen in het laatste kwart van de zestiende eeuw, in Italië ontstaat.

Brulaap boven Damrak

Je staat er meestal niet bij stil wanneer je over straat loopt. De beelden waarmee vele Amsterdamse gevels versierd zijn. Om ze te zien moet je vaak veel hoger kijken dan je doorgaans doet.

/

“Ach vader! Niet meer!”

Aan het begin van de twintigste eeuw kende de geheelonthoudersbeweging een enorme aanhang. Oprichter van de NCGOV én de allereerste pleitbezorger voor geheelonthouding in ons land was de charismatische dominee Carel Steven Adama van Scheltema (1815-1897).

//

Het herdenken van Waterloo

1865 was de laatste grote herdenking waar mensen bij aanwezig waren die de slag bewust hadden meegemaakt, niet alleen op het slagveld, maar ook in Amsterdam. Uiteraard waren er die in “angstige spanning den uitslag afwachtten”, maar hoe zat het met de mensen die op 9 oktober 1811 keizer Napoleon hadden toegejuicht toen hij Amsterdam bezocht?