Februari – De maand van carnaval

Al van oudsher is februari een maand van feesten. Voor de Romeinen was het de maand van boetedoening en voor de Germanen de maand van de vruchtbaarheid.

Januari, ijsmaand

In januari lag door de vrieskou het werk op het land grotendeels stil. Er was dus volop tijd om te schaatsen.

December, de tiende maand

December ontleent zijn naam ‘tiende maand’ aan de oorspronkelijke Romeinse kalender; het Latijnse woord ‘decem’ betekent namelijk tien.

November. Slacht- of jachtmaand?

November ontleent zijn naam ‘negende maand’ aan de vroegere Romeinse kalender, die van maart tot maart liep. Het Latijnse woord ‘novem’ betekent namelijk negen.

Juli – ‘De wakkere hooimaand’

De oude bijnamen van de maanden van het jaar verwijzen over het algemeen naar de voor die maanden typerende werkzaamheden op en om het platteland. Zo was juli de maand, waarin er meestal gehooid werd. Tegenwoordig begint men daar vaak al in juni mee.

Mirakelkolom terug in Amsterdam

Sinds vandaag staat de Mirakelkolom weer heel vertrouwd, als een uitroepteken op de plek waar lang geleden een sacramentswonder plaatsvond.

De ideale verpleegster

Wie carrière wilde maken in de 19e eeuw moest man zijn. Vrouwen waren van bijna alle beroepen uitgesloten. Maar de ideale verpleegster was een vrouw.

Kuise Susanna en de ouderlingen

Het verhaal van de “kuise Susanna” behoort tot de deuterocanonieke boeken, die pas later door de Katholieke Kerk aan de Bijbel zijn toegevoegd.

Rampjaar 1666 herdacht

De Engelsen brachten in 1666 zo’n zware slag toe aan Nederland, dat het jaar nog altijd bekend staat als rampjaar voor de handelsvloot.

Het einde van de Rock & Roll Junky

Op 11 juli 2001 ging er een schok door de stad. Herman Brood had een einde aan zijn leven gemaakt door van het dak van het Hilton-hotel te springen.