Rampjaar 1666 herdacht

Tragedie uit Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 350 jaar geleden

In de zeventiende eeuw waren Nederland en Engeland aan elkaar gewaagd. Een voortdurende rivaliteit tussen de twee zeevarende handelsnaties leidde tot maar liefst vier oorlogen, die bekend staan als de Engels-Nederlandse Oorlogen. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) brachten de Engelsen zo’n zware slag toe aan Nederland, dat het jaar 1666 nog altijd bekend staat als rampjaar voor de Nederlandse handelsvloot. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat deze tragedie plaatsvond en dat wordt op Vlieland en Terschelling uitgebreid herdacht met activiteiten en een tentoonstelling in Museum Tromp’s Huys.

Een tweede oorlog met Engeland

De Engelse verovering van Curaçao, Nieuw Amsterdam en enkele forten in West-Afrika, die cruciaal waren voor de Nederlandse slavenhandel, vormde de aanleiding tot een tweede oorlog met Engeland. Admiraal Michiel de Ruyter (1607-1676) wist de Nederlandse bezittingen terug te veroveren, maar al snel verplaatste de oorlog zich van de koloniën naar Europa. De strijd verliep met horten en stoten. Een overwinning van de één werd, soms slechts enkele weken later, weer teniet gedaan door een overwinning van de ander.

Tekstfragment uit "Historische kronyck of algmeene historische gedenk-boeken" door J.L. Gottfried, over de Hollandse koopvaardijvloot die wordt vernietigd, 1698. Amsterdam Museum, A 48450.
Tekstfragment uit “Historische kronyck of algmeene historische gedenk-boeken” door J.L. Gottfried, over de Hollandse koopvaardijvloot die wordt vernietigd, 1698. Amsterdam Museum, A 48450.

West-Terschelling in de as gelegd

Op 9 augustus 1666 brachten de Engelsen, onder leiding van admiraal Robert Holmes (ca. 1622-1692), een grote slag toe aan een vloot Nederlandse Oost-Indiëvaarders. De rijk beladen koopvaardijschepen lagen op dat moment afgemeerd in het Vlie, een zeegat tussen Vlieland en Terschelling, wachtend op een bevel om uit te varen. Hun ladingen waren onder meer bestemd voor handel in het Oostzeegebied. Zo’n 140 à 170 schepen gingen in vlammen op en het complete dorp West-Terschelling werd geplunderd en in de as gelegd.

Prent uit "Historische kronyck of algmeene historische gedenk-boeken" door J.L. Gottfried, voorstellende de Hollandse koopvaardijvloot die wordt vernietigd, 1698. Amsterdam Museum, A 48449.
Prent uit “Historische kronyck of algmeene historische gedenk-boeken” door J.L. Gottfried, voorstellende de Hollandse koopvaardijvloot die wordt vernietigd, 1698. Amsterdam Museum, A 48449.

‘Holmes’s Bonfire’

Deze aanval, die bekend zou komen te staan onder de naam ‘Holmes’s Bonfire’ (het vreugdevuur van Holmes), wordt in het herdenkingsjaar 2016 uitgebreid herdacht. Op Vlieland en Terschelling vinden tal van activiteiten plaats. In Museum Tromp’s Huys te Oost-Vlieland is van 5 augustus 2016 tot 7 januari 2017 een tentoonstelling te zien over de ramp van 1666. Op 19 augustus wordt deze feestelijk geopend door de heer Rob Verkerk, Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux.

- advertentie -

In de tentoonstelling zijn bruiklenen te zien uit het Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, Museum Boijmans van Beuningen en het Rijksmuseum. Het Amsterdam Museum heeft twee prenten en een tekstfragment over de ramp ter beschikking gesteld, waarvan op deze pagina afbeeldingen te zien zijn.

~ Amsterdam MuseumSarah Remmerts de Vries

Lees ook: 1666: twee vergeten rampen bij Vlieland
Boek: 1666 – De ramp van Vlieland en Terschelling

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: