De krant, een cultuurgeschiedenis

De gedrukte krant in Nederland ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw. De eerste echte Nederlandse krant was de Courante uyt Italien, Duytslandt, etc, die onregelmatig gepubliceerd werd, maar meestal op zaterdag verscheen. Zeventiende-eeuwers, met name kooplieden, waren al gewend aan gedrukte berichten, zoals tijdingen of nouvelles.