De krant, een cultuurgeschiedenis

De gedrukte krant in Nederland ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw. De eerste echte Nederlandse krant was de Courante uyt Italien, Duytslandt, etc, die onregelmatig gepubliceerd werd, maar meestal op zaterdag verscheen. Zeventiende-eeuwers, met name kooplieden, waren al gewend aan gedrukte berichten, zoals tijdingen of nouvelles.

Nederland in tijden van droom en daad

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een overzichtswerk van de recente Nederlands geschiedenis. Dat is logisch: het verleden neemt in omvang toe en historici leggen andere accenten, zeker na verloop van tijd.

Een geschiedenis van de laatste vijftig jaar – Henk Visscher