Dark
Light

Harm Stevens

Harm Stevens is conservator geschiedenis (20ste eeuw) in het Rijksmuseum. Hij publiceerde onder meer over militaire expedities in Nederlands-Indië en museale verzamelingen die daaruit voortkwamen.