Over Jan Postma

Jan Postma (Groningen, 1942) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde het doctoraal examen met het predicaat cum laude. Hij was als student-assistent en wetenschappelijk (hoofd)medewerker verbonden aan de Economische Faculteit in Groningen. Tevens maakte hij in de jaren 1966-1974 deel uit van de Groningse Gemeenteraad en was hij in 1974-1975 lid van de Provinciale Staten van Groningen. Vervolgens was hij in de periode 1975-1999 in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van Financiën, onder meer als beleidsmedewerker financieel-economische politiek, directeur-generaal van de Rijksbegroting en secretaris-generaal. Daarna was hij enkele jaren burgemeester van Leiden. Samen met S. Korteweg, H. de Haan en S.K. Kuipers verzorgde hij een geheel herziene uitgave in vier delen van het handboek Het Moderne Geldwezen (1971-1982, drie drukken) en samen met R.IJ.M. Kuipers schreef hij De Rijksbegroting in perspectief. Financieel management in de politieke sector (1989-1996, drie drukken). In 2006 publiceerde hij de monografie Honderd jaar Miljoenennota. Voorts publiceerde hij een groot aantal artikelen over overheidsfinanciën, economie, openbaar bestuur en geschiedenis. In februari 2011 begon hij met de voorbereiding van een dissertatie over Alexander Gogel.

Laatste artikelen: