De gewone man en de ‘brave nieuwe wereld’

Het scheen dat het nu echt iets ging worden met hem. Na alle gesleep met boomstammen, met stenen voor piramides, pronkpaleizen en kathedralen, na alle oorlogen, was hij aangeland in wat de beste mogelijke aller werelden zou worden.