Dark
Light

Klaas Tippe

Klaas Tippe (1972) is historicus en werkzaam in het VO (als teamleider VWO en docent geschiedenis en maatschappijleer) en het HBO (lerarenopleider). Hij promoveerde in 2010 op ‘Een echte Overijsselschman’. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874). Burger, bestuurder en hstoricus in een rurale omgeving. Hij is geïnteresseerd in een breed spectrum van historische thema’s . Naast zijn specialisme (18de- en 19de-eeuwse geschiedenis van Nederland) verdiept hij zich momenteel vooral in cultuur- en religiegeschiedenis en de rol van geschiedenis in het zelf- en wereldbeeld van (religieuze en locale) gemeenschappen.

Triomf volgt het lijden van hen die wettig strijden (Oorlog in Kleur - WBOOKS)

De Tweede Wereldoorlog in kleur

Op 10 oktober 1972 overleed de cineast en fotograaf Alphons Hustinx (1900-1972). Hunstinx was een pionier in het fotograferen en filmen in kleur. Na zijn dood liet hij zijn omvangrijk fotografisch archief na aan zijn neef Lodewijk Imkamp. In de collectie trof Imkamp een groot aantal foto’s uit de oorlogsjaren aan.
3 minuten leestijd
×