Dark
Light

Paul van de Water

Paul van de Water (1953-2022) was verbonden aan het NIOD en de UvA waar hij een promotieonderzoek deed naar gewelddadige Nederlandse collaborateurs tijdens de bezetting van Nederland. Over dit onderwerp publiceerde hij in 2020 In dienst van de nazi's. In mei 2021 verscheen zijn tweede boek, namelijk Langs de lijn. Dat boek gaat over collaborerende Nederlandse en Vlaamse sporters. Momenteel is hij bezig met een boek over Nederlandse en Vlaamse vrouwen die zich schuldig hebben gemaakt aan collaboratie en daar ook voor zijn veroordeeld.
×