Dark
Light

D66 wil dat ‘ouderwetse Zondagswet’ wordt afgeschaft

Auteur:
2 minuten leestijd
Sint-Janskerk in Hoorn (cc - Eldovani)
Sint-Janskerk in Hoorn (cc - Eldovani)

Op 15 oktober 1953 werd de zogenaamde Zondagswet aangenomen. In deze wet, die nog altijd van kracht is, wordt de zondagsrust geregeld. D66 komt binnenkort met een initiatiefwetsvoorstel om de Zondagswet af te schaffen. Volgens de partij is de wet niet meer van deze tijd.

De wet werd ruim zestig jaar geleden ingevoerd. Hij bevat een flink aantal bepalingen die de zondagsrust moeten waarborgen. Dankzij de wet verschillende christelijke feestdagen als Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag en Pinksteren gelijkgesteld aan de zondag, waardoor de zondagsrust ook op die dagen geldt. De Zondagswet bevat onder meer een verbod op het organiseren van evenementen voor 13 uur ’s middags en op “openbare vermakelijkheden” in de buurt van kerken op zondag.

Ruim drie jaar geleden vroeg een ruime Kamermeerderheid onder leiding van D66 en VVD om de algemene wet in te trekken. Volgens de partijen is het beter om het aan gemeenten over te laten de zondagsrust te regelen. Minister Plasterk wil de wet echter niet afschaffen. Hij liet onderzoek doen naar de wet en concludeerde afgelopen najaar dat er in de praktijk weinig problemen met de wet waren. Aan de Kamer schreef de minister:

“Hoewel de Zondagswet in de praktijk weinig wordt toegepast, heeft de wet voor sommige bevolkingsgroepen nog wel een belangrijke symbolische waarde.”

Volgens D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya is de wet niet meer van deze tijd. Ze wil dat de wet alsnog wordt afgeschaft en komt daarom dus met een initiatiefwetsvoorstel.

“Deze wet stamt uit 1953. Het ging toen bijvoorbeeld over het wel of niet mogen houden van amateursport op zondag. Dat sluit absoluut niet meer aan bij de huidige tijd. Een meerderheid van de Kamer vond dat drie jaar geleden ook. Maar als de minister weigert de motie uit te voeren, dan regelen we het met een eigen wetsvoorstel.”

De politica vindt ook de boetes die staan op het verstoren van de zondagsrust oneerlijk. Wie op zondagochtend de rust verstoort, krijgt maximaal een boete van 4100 euro of twee maanden hechtenis. Dat is tien keer zo hoog dan wanneer dit op een andere dag gebeurt. Verstoring van de nachtrust levert dan maximaal 410 euro boete op. Overigens zijn gemeenten nu al bevoegd om ontheffing te regelen voor verschillende bepalingen van de Zondagswet.

Niet verbazingwekkend is dat de SGP niets ziet in afschaffing van de wet. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij op Twitter:

Meer politiek en geschiedenis
Boek: De geschiedenis van het Christendom

×