Dark
Light

‘Nederlands erfgoed beter beschermd door nieuwe Erfgoedwet’

1 minuut leestijd
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (cc)
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (cc)

Dankzij de nieuwe Erfgoedwet is het Nederlandse erfgoed straks beter beschermd. Dat stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Momenteel is het behoud en beheer van het erfgoed nog geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten. In de nieuwe Erfgoedwet worden alle wetten en regelingen door minister Bussemaker samengevoegd. Volgens het ministerie wordt de uitvoering van de wetten hierdoor eenvoudiger en is ons cultuurbezit straks beter beschermd.

De minister schrijft in een bericht:

“Cultureel erfgoed is belangrijk voor het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Maar het is ook een belangrijke inspiratiebron voor vernieuwing in vormgeving en ruimtelijke ontwikkeling en heeft een belangrijke economische waarde. Met ons cultureel erfgoed moeten we zorgvuldig omgaan.”

Rijksmusea krijgen voortaan een structurele bekostiging voor de rijkscollectie
Rijksmusea krijgen voortaan een structurele bekostiging voor de rijkscollectie


In het wetsvoorstel is een regeling voorgesteld voor besluitvorming over het afstoten van cultuurgoederen en collecties door overheden. Als provincies, gemeenten of het Rijk objecten willen verkopen, moeten zij straks eerst een deskundigheidsadvies hierover inwinnen. Een expertcommissie onderzoekt dan of het gaat om een object van bijzonder cultuurhistorisch belang of wetenschappelijke betekenis voor het Nederlands cultuurbezit. De eigenaar wordt volgens het ministerie zo gedwongen een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van het object.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de minister van OCW verplicht is cultuurgoederen of collecties van hoge kwaliteit tot de rijkscollectie toe te voegen als de eigenaar niet langer is staat om het te beheren en deze wil schenken aan de Staat. Musea of andere partijen kunnen voortaan beschermd cultuurgoed kopen dat dreigt te verdwijnen naar het buitenland. Nu kan alleen de Staat dat doen.

Structurele bekostiging voor rijkscollectie

De zorg voor de rijkscollectie in nu privaatrechtelijk geregeld. Het wetsvoorstel regelt dat de financiering van het beheer van deze collectie structureel wordt geregeld. Rijksmusea krijgen voortaan een structurele bekostiging voor de rijkscollectie en valt daarmee niet meer onder de vierjaarlijkse subsidievaststellingen. De publiekstaken van de musea vallen niet onder deze structurele bekostiging.

Voor archeologen betekent het wetsvoorstel volgens de minister dat het vergunningstelsel wordt vervangen door wettelijk geregelde certificering en meer zelfregulering. Ook scheepswrakken zouden door de nieuwe wet beter beschermd worden.

De komende vier weken kunnen burgers en belanghebbenden online reageren op het wetsvoorstel.

×