Dark
Light

New Frontier – De politieke koers van John F. Kennedy

2 minuten leestijd
New Frontier - John F. Kennedy in 1962
New Frontier - John F. Kennedy in 1962

Onder New Frontier (letterlijk: Nieuwe Grens) wordt de politiek verstaan die de Amerikaanse president John F. Kennedy (1917-1963) – van de Democraten – bij zijn verkiezingscampagne in 1960 aankondigde. Hij gebruikte de term als slogan tijdens zijn campagne en refereerde hier ook in zijn inaugurele rede in 1961, waarin hij sprak van een ‘new generation of Americans’. Wat hield New Frontier in en hoe succesvol was de nieuwe insteek van Kennedy?

Badge uit de verkiezingscampagne van John F. Kenndy, 1960 (wiki)
Badge uit de verkiezingscampagne van John F. Kenndy, 1960 (wiki)
Kennedy koos voor de term New Frontier om aan te geven dat er na een periode van stilstand onder Dwight D. Eisenhower (1890-1960), president van de Verenigde Staten in de jaren 1953 tot 1961, verandering moest komen. Amerika stond weer op een nieuwe grens, de ‘Frontier of the 1960s’, aldus Kennedy. Een periode van nieuwe uitdagingen stond voor de deur.

Kern van de New Frontier van Kennedy

Centraal in de New Frontier-politiek van Kennedy stond een nieuwe toekomst voor de Verenigde Staten, met name op binnenlands gebied. Met de term greep hij terug op de New Deal van zijn Democratische voorganger Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Maar er waren meer inspiratiebronnen. Kennedy’s speechschrijvers lieten zich inspireren door de politiek en sociale geschiedenis door met New Frontier te refereren aan, zoals Encyclopedia.com het verwoordt…

President Theodore Roosevelt’s “Square Deal,” President Franklin D. Roosevelt’s “New Deal,” President Harry S. Truman’s “Fair Deal,” and Professor Frederick Jackson Turner’s lament about “the closing of the frontier.”

Net als in de jaren 1930 onder Roosevelt zou de Amerikaanse regering zich weer actief met de economie gaan bezighouden. Vooral de terugdringing van de armoede in de Verenigde Staten was een belangrijk doel. Daarnaast streefde Kennedy sociale hervormingen na.

Kort gezegd behelsde de New Frontier het nastreven van sociale en economische rechten voor iedereen, zoals:

“raising the minimum wage, guaranteeing equal pay for women, rebuilding the inner cities, increasing federal aid for education, initiating a Peace Corps, and developing a Medicare program to assist the elderly.”

New Frontier was weinig succesvol

Het Amerikaanse Congres hield echter de meeste voorstellen van Kennedy en de Democraten tegen. Van de 653 Bills die het Witte Huis voorstelde, nam het parlement er minder dan de helft aan, namelijk 304. De meeste historici concluderen hierover dat dit minder was dan ‘de belangrijke helft’. Encyclopedia.com concludeert terecht het volgende over Kennedy’s mislukte binnenlandse liberale politiek:

“John F. Kennedy’s New Frontier was more evocative than effective, more style than substance, more a mark of Kennedy’s great potential and inspiring oratory than the high-point of liberal reform he hoped it would be.”

Boek: John F. Kennedy
Lees ook: Artikelen over John F. Kennedy

Bronnen

Boeken
-H. van der Meiden e.a., Examenbundel geschiedenis 2013-2014 (Groningen 2014) p.182

Internet
-https://www.britannica.com/place/United-States/The-Kennedy-and-Johnson-administrations#ref613216
-https://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/new-frontier
-http://www.ushistory.org/us/56b.asp

×