Dark
Light

Proclamatie Soekarno was “rechtmatige politieke daad”

1 minuut leestijd
Soekarno roept de onafhankelijkheid uit. (Publiek Domein - wiki)
Soekarno roept de onafhankelijkheid uit. (Publiek Domein - wiki)

Een groep vooraanstaande Nederlandse schrijvers, historici en juristen roept de regering op de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring van 1945 te erkennen. Ze schrijven dit in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse overgave, proclameerden de nationalistische leiders Soekarno en Mohammed Hatta Indonesië onafhankelijk. Nederland verzette zich hier echter tegen. Na vier jaar strijd gaf Nederland de strijd op. Als officiële onafhankelijkheidsdatum hanteerde Nederland 27 december 1949. Op die dag vond namelijk de soevereiniteitsoverdracht door Nederland plaats in het Paleis op de Dam en in het paleis van de gouverneur-generaal aan het Koningsplein in Jakarta.

Onder andere Adriaan van Dis, Geert Mak, Nelleke Noordervliet en Hans Blom roepen de overheid nu op 17 augustus 1945 als de datum van de Indonesische onafhankelijkheid te erkennen.

In 2005 was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot in Jakarta aanwezig bij de viering van zestig jaar onafhankelijkheid van Indonesië. De minister sprak toen een spijtbetuiging uit. Volgens de auteurs van het opiniestuk vatte de Indonesische regering dit op als een “impliciete erkenning door Nederland van deze datum als de datum van onafhankelijkheid”.

De auteurs van het opiniestuk beschouwen de proclamatie van Soekarno en Hatto van 1945 als een “rechtmatige politieke daad” en noemen het ontbreken van een volledige politieke erkenning van die datum een “historische nalatigheid”. Wat hen betreft zou het mooi zijn als de regering komend voorjaar, wanneer de president van Indonesië ons land bezoekt, de onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945 expliciet zou erkennen.

Overzicht van boeken over Nederlands-Indië en Indonesië

×