Dark
Light

Ondergrondse tunnels uit Eerste Wereldoorlog gevonden

Auteur:
1 minuut leestijd
Foto: Vlaamse overheid
Foto: Vlaamse overheid

Bij rioleringswerken in het centrum van Wijtschate (West-Vlaanderen) stuitte een aannemer op een bunker uit de Eerste Wereldoorlog. Het werk werd hierop tijdelijk stilgelegd zodat archeologen de site konden onderzoeken. De ondergrond blijkt nu nog meer archeologische vondsten te verbergen. Zo zijn er onder meer restanten van een ondergronds houten tunnelstelsel gevonden. In dit tunnelstelsel konden Duitse soldaten schuilen bij de beschietingen van het dorp.

Foto: Vlaamse overheid
Foto: Vlaamse overheid
Op vijf plekken in de Hospicestraat in Wijtschate zijn restanten aangetroffen van houten tunnels die naar een grote ondergrondse soldatenverblijfplaats leiden. Daarnaast zijn verschillende kleinere houten schuilplaatsen opgegraven die eveneens vondsten opleverden, zoals een volledig intacte draagberrie, onderdelen van een smalspoor en een houten karrenwiel. Vlaams minister Matthias Diependaele naar aanleiding van de vondsten:

“Door de strategische ligging op een heuveltop nabij Ieper speelde Wijtschate een belangrijke rol in de lange Eerste Wereldoorlog. Na hevige gevechten in het najaar van 1914 konden de Duitsers het dorp veroveren. In de jaren die volgden richtten ze het dorp en de heuveltop in als een bolwerk dat niet in te nemen was. Pas in juni 1917, na de ontploffing van een reeks gigantische dieptemijnen (“de Mijnenslag”) slaagden de geallieerden erin het dorp te veroveren.”

In de komende weken worden de archeologische vondsten blootgelegd, schoongemaakt en ingetekend. Daarna kan de aannemer de rioleringswerken voortzetten.

Overzicht van boeken over de Eerste Wereldoorlog

×