Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

Provenance – Betekenis van het begrip

1 minuut leestijd
Provenance
Provenance (CC0 - Pixabay - jarmoluk)

Het begrip ‘provenance’ komen we geregeld tegen in onder meer de archeologie, oudheidkunde en bijvoorbeeld de kunstgeschiedenis. Het wordt gebruikt als aanduiding voor de gedocumenteerde herkomst van bepaalde objecten. Het gaat dan niet alleen om waar een object voor het eerst opdook, maar ook wie het in de loop der tijd in bezit heeft gehad.

De provenance is van belang omdat op basis hiervan de authenticiteit van voorwerpen eenvoudiger kan worden aangetoond. Een gebrekkige of geheel ontbrekende provenance kan daarentegen juist aanleiding geven om de echtheid van voorwerpen in twijfel te trekken. Als we niets weten over de geschiedenis van het object, hoe kunnen we dan zeker weten dat we niet met een vervalsing te maken hebben?

Binnen de archeologie is het bijvoorbeeld van groot belang dat gedocumenteerd wordt waar bepaalde objecten zijn gevonden en wanneer ze aan een (museum)collectie zijn toegevoegd. Op die manier wordt de historie van het opgegraven object in beeld gebracht en wordt het bijvoorbeeld voor musea en onderzoekers eenvoudiger om ze op de juiste waarde te schatten.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

Lezers maken Historiek mede mogelijk. Ons steunen kan op verschillende manieren. Lees hier meer.

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief

48.278 actieve abonnees

"Ruim 48.000 geschiedenisliefhebbers ontvangen wekelijks onze gratis nieuwsbrief."

Meld u ook aan

Volg ons: