Dark
Light

Romeinse en Middeleeuwse resten gevonden bij Meerssen

1 minuut leestijd
Foto: Waterschap Limburg
Foto: Waterschap Limburg

Tijdens werkzaamheden van het Waterschap Limburg in de buurt van het knooppunt Kruisdonk bij de gemeente Meerssen zijn vondsten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gedaan. Eerder werden op de vindplaats al enkele proefsleuven gegraven die duidelijk maakten dat hier interessante archeologische resten zouden kunnen liggen.

In opdracht van het Waterschap Limburg wordt, in samenwerking met de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen en de Provincie Limburg gewerkt aan verbetering van het watersysteem in het gebied. Er wordt onder meer slib in twee waterlopen en enkele vijvers verwijderd en er worden regenwaterbuffers aangelegd. De archeologische vondsten zijn gedaan tijdens de aanleg van de waterbuffer bij Kruisdonk. Senior Archeoloog Gilbert Soeters van de gemeente Maastricht:

“Er zijn inmiddels enkele interessante Romeinse graven aangetroffen die langs de zogenaamde Via Belgica lagen. Daarnaast zijn er resten van een middeleeuws erf uit de veertiende eeuw gevonden. De opgegraven sporen en vondsten worden in beeld gebracht, geconserveerd en overgebracht naar het gemeentelijk depot in het Centre Céramique. Daarna kunnen de werkzaamheden door de aannemer worden voortgezet.”

Overzicht van Boeken over archeologie en archeologische opgravingen

×