Toen gingen koningsdagen niet onopgemerkt voorbij…

Binnenkort stapt Nederland over van een ‘koninginnedag’ op een ‘koningsdag’. Weinigen realiseren zich, dat het ook andersom is geweest: in de negentiende eeuw had Nederland immers drie koningen. Hun verjaardagen, de koningsdagen, gingen toen al niet ongemerkt voorbij.

Het Rijksmuseum alweer verbouwd?

In 1885 werd het huidige Rijksmuseum, een ontwerp van architect P.J. Cuypers, voltooid. In dat nieuwe gebouw bracht men Nederlandse collecties bijeen die tot dan op verschillende locaties waren ondergebracht. ‘Voltooid’ is misschien niet het goede woord, want sinds 1885 heeft het museum geregeld verbouwingen ondergaan. Van buiten is het

Carnaval verboden?

Carnaval vieren gebeurde in Europa volop in de Late Middeleeuwen. Het viel samen met de al eeuwen bestaande lentefeesten.

Twee bijzondere jaarwisselingen, 1914 en 1939

Rond de jaarwisseling kijken de kranten terug op het voorbije jaar en werpen een blik vooruit op het nieuwe jaar. In deze aflevering van Niks nieuws komen twee bijzondere januari’s uit de vorige eeuw aan de orde.

Het bewogen leven van koningin-regentes Emma

Eind jaren 1870 bezag menigeen in Nederland de erfopvolging met zorg. De echtgenote van koning Willem III, koningin Sophie, was in 1877 overleden na een slecht huwelijk van meer dan twintig jaar.

Sinterklaas, feest van gulle gaven

Een van de eerste vermeldingen van Sint Nicolaas in het historisch krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek dateert van 21 november 1772 in de Haerlemse courante. Er wordt bekendgemaakt dat er bij de Erve Wed. J. van Egmont een boekje is gedrukt en ‘te bekomen’: Het Sint Nicolaas Figuurlyk Leerzaam en

‘De arme was gewoon liever lui dan moe’

In vroeger eeuwen meende men dat armoede nu eenmaal bestond. Het was Gods wil of ieders eigen schuld, de arme was gewoon liever lui dan moe en er zullen zeker ook wel werkschuwe mensen zijn geweest.

Tweede Kamerverkiezingen in 1937

Op 12 september 2012 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Daarbij bepalen de spanningen en de crisis in Europa voor een belangrijk deel de politieke agenda. Ook op 26 mei 1937 ging de Nederlandse kiezer naar de stembus. Net als nu maakte Europa toen een periode vol spanningen door.

Woningmarktproblemen in de krant

Anno 2012 verkeert Nederland zoals de meeste landen in West-Europa in een financiële en economische crisis, veroorzaakt doordat vijf jaar eerder in de Verenigde Staten de koersen van obligaties sterk in waarde daalden. Een aantal banken en veel huizenbezitters raakten hierdoor in de problemen.