//

Een wolf in schaapskleren – Herkomst en betekenis

Een wolf in schaapskleren
Een wolf in schaapskleren (CC0 - Pixabay - SarahRichterArt)

Een huichelaar wordt soms ook wel eens een “wolf in schaapskleren” genoemd. De persoon in kwestie doet bijvoorbeeld alsof hij het beste met anderen voor heeft, maar beraamt ondertussen snode plannen. Of hij doet zich voor als een zachtaardig persoon, maar is in werkelijkheid hard en meedogenloos. Waar komt deze uitdrukking vandaan?

De herkomst van deze uitdrukking vinden we in de bijbel. In het evangelie van Matteüs (7:15) staat namelijk het volgende:

“Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.” (NBG)

De uitspraak komt van Jezus en is gericht aan zijn discipelen. In het evangelie van Lucas (10:3) is een vergelijkbare tekst te vinden:

“Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.” (NBG)

Vrede

De wolf komt in meer uitdrukkingen voor. Ook uit de bijbel afkomstig is “de wolf zal met het lam verkeren”. De profeet Jesaja (11:6-9) wil hiermee aangeven dat er ooit een tijd van vrede komt, waarin zelfs dieren die in het normale leven elkaars vijanden zijn, vreedzaam naast elkaar zullen leven:

“Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.” (NBG)

Ook interessant: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen en gezegden
Gerelateerd: Je schaapjes op het droge hebben – Herkomst

Bronnen

-https://debijbel.nl/bijbel/NBV/LUK.10/Lucas-10
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.7/Matte%C3%BCs-7
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ISA.11/Jesaja-11
-https://www.ensie.nl/anw/een-wolf-in-schaapskleren
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ISA.11/Jesaja-11

Nooit uitgelezen...

Historiek is uw online geschiedenismagazine. Ons archief bevat duizenden artikelen. Bekijk hier onze alfabetische onderwerplijst en blijf lezen. Of bekijk onze tips op de voorpagina.

Meer informatie of samenwerken? Klik dan hier. Heeft u zelf een artikel dat u wilt publiceren, mail ons dan. Informatie voor uitgevers is hier te vinden.

Honderden auteurs publiceerden al op Historiek. Bekijk hier wie

Doorzoek ons archief: