Dark
Light

Eredoctoraat voor weggepeste zwarte studente Autherine Lucy

Auteur:
2 minuten leestijd
Autherine Lucy tijdens de bijeenkomst op de universiteit van Alabama (Still YouTube)
Autherine Lucy tijdens de bijeenkomst op de universiteit van Alabama (Still YouTube)

De universiteit van Alabama heeft een eredoctoraat toegekend aan Autherine Lucy Foster. Ruim vijftig jaar geleden voerde zij een jarenlange juridische strijd om als eerste zwarte vrouw toegelaten te worden tot de Amerikaanse universiteit. De burgerrechtenactivist ontving haar eredoctoraat afgelopen vrijdag en toonde zich ontroerd: “Zo uniek dat ik nu wel naar deze universiteit kan komen. Prachtig.”.

Bericht in 'Het vrije volk' van 30-08-1956 (Delpher)
Bericht in ‘Het vrije volk’ van 30-08-1956 (Delpher)

In 1952 meldde Autherine Lucy zich samen met haar vriendin Pollie Myers aan bij de universiteit van Alabama. Omdat de school niet wist dat de aanmelding afkomstig was van twee zwarte vrouwen, werden beiden aanvankelijk toegelaten. Toen duidelijk werd dat Autherine en Pollie een zwarte huidskleur hadden, trok de universiteit hun toelating onmiddellijk in. Autherine Lucy liet dit niet op zich zitten en begon een rechtszaak waarin ze afwijzing van studenten op basis van ras aan de kaak stelde.

Lucy werd hierbij gesteund door de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), een belangrijke burgerrechtenbeweging die in rechtszalen probeerde gelijkheid voor zwarte Amerikanen af te dwingen. In 1954 leidde een van die zaken ertoe dat het Federaal Hooggerechtshof rassenscheiding op openbare scholen officieel afschafte. Het zou hierna echter nog jaren duren voordat het segregatiesysteem in het onderwijs daadwerkelijk overal was afgeschaft.

Alsnog toegelaten

Met de uitspraak van het Hooggerechtshof op zak, begon de NAACP in 1955 een nieuwe zaak om Autherine Lucy en Pollie Myers alsnog toegelaten te krijgen tot de Universiteit van Alabama. De universiteit wist te voorkomen dat Myers werd toegelaten door te verklaren dat zij geen geschikte student was omdat ze een buitenechtelijk kind. Autherine Lucy kon men niet meer weigeren. Blij met haar toetreding tot de universiteit was men echter allerminst. Verschillende ruimten in de universiteit bleven voor Lucy bijvoorbeeld verboden terrein en de jonge studente werd gepest en herhaaldelijk met de dood bedreigd. Na drie dagen was de zaak zo geëscaleerd dat Lucy besloot om thuis te blijven. Kort hierna werd ze officieel geschorst, officieel omdat Lucy’s veiligheid in het geding was.

Autherine Lucy met vertegenwoordigers van de NAACP, 1955 (Publiek Domein - wiki)
Autherine Lucy met vertegenwoordigers van de NAACP, 1955 (Publiek Domein – wiki)

De NAACP diende hierna verschillende aanklachten in tegen de universiteit en medewerkers die Lucy de toegang tot verschillende universiteitsruimtes hadden belet. Een federale rechtbank oordeelde vervolgens dat de schorsing moest worden opgeheven en dat de universiteit degelijke maatregelen moest nemen om Lucy’s veiligheid te waarborgen. De universiteit volgde dit besluit echter niet op en schorste Lucy zelfs definitief omdat ze de universiteit belasterd zou hebben.

De NAACP concludeerde hierna dat verder procederen zinloos was. Lucy werkte hierna enige tijd voor de burgerrechtenbeweging. In 1988 werd de schorsing officieel ongedaan gemaakt. Autherine Lucy studeerde hierna alsnog Onderwijs aan de universiteit van Alabama. Drie jaar later haalde ze haar masterdiploma, op 64-jarige leeftijd.

‘Waarde van onderwijs en mensenrechten’

Dat de tijden inmiddels zijn veranderd, blijkt ook uit een klokkentoren van de universiteit die naar Lucy is vernoemd. En deze week ontving de inmiddels 89-jarige Lucy dus een eredoctoraat. Bij de toekenning zei de voorzitter van de universiteit onder meer:

“Haar vasthoudendheid, gracieuze hulp aan anderen en onfeilbaar geloof in de waarde van onderwijs en mensenrechten zijn een voorbeeld van wat iemand kan bereiken ondanks alle tegenslag”.

Ook interessant: De Little Rock Nine (1957) – Onder militaire begeleiding naar school

De universiteit beschouwt Lucy als “onze eerste pionier op het gebied van burgerrechten”.

Verslag van de toekenning van het eredoctoraat aan Autherine Lucy:

Bronnen

-https://nos.nl/artikel/2283295-alabama-geeft-eredoctoraat-aan-weggepeste-eerste-zwarte-studente-89.html
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Stand_in_the_Schoolhouse_Door
-https://www.anderetijden.nl/aflevering/745/De-vrouwen-van-Martin-Luther-King
-https://www.ua.edu/news/2019/05/autherine-lucy-foster-to-receive-honorary-ua-doctorate-friday/
×