Herkomst van het V-teken

Op 5 en 10 mei worden vaak afbeeldingen getoond van Winston Churchill die het V-teken maakt met wijs- en middelvinger. Vroeger dachten veel mensen dat de Britse oorlogspremier dat teken had overgehouden aan de dikke sigaren die hij rookte en die precies pasten tussen deze twee vingers.

Overwinningsteken tijdens de Tweede Wereldoorlog
/

Onderduikgever notaris Arnold van den Bergh bekend

Het boek Het verraad van Anne Frank is door de media in Nederland neergesabeld. Volgens critici wordt notaris Arnold van den Bergh door het Cold Case Team ten onrechte verdacht van het verraden van de familie Frank. Ruben Vis van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap schrijft dat de notaris in die periode zat ondergedoken. Om elke twijfel weg te nemen, is

Agent Gerlof Vermeulen schreef over Februaristaking

In een regelmatig enigszins achterover hellend handschrift, alsof het tegen de storm in is geschreven, legde de Amsterdamse agent Gerlof Vermeulen zijn herinneringen vast aan de Februaristaking en aan wat daaraan vooraf ging, zoals de provocaties en gruwelijke afranselingen door de W.A. in de Amsterdamse jodenbuurt.

/

De ‘foute’ oom van de Soldaat van Oranje

De Soldaat van Oranje had binnen de familie een geduchte tegenpool: oom Wouter Ubbo Hazelhoff-Roelfzema, tuchtrechter en opperbanleider van de WA, die tot aan het eind van de oorlog nog vurig geloofde in de totale nazificatie van het gerechtelijke en politionele apparaat.

NSB-kopstuk en als rechter lid van de Germaanse SS

Jan Wolkers werd gespaard door NSB’er

In zijn roman 'Kort Amerikaans' beschrijft Jan Wolkers twee figuren die hij in 1943 in de academie ontmoette: de Landwachter Van Grouw, die directeur was, en de geniale kunstschilder ‘De Spin’.

De sinistere werkelijkheid achter twee romanfiguren
/

Bombardement op de Sicherheitsdienst in Amsterdam (1944)

De Royal Air Force én de Nederlandse regering in Londen weigerden in 1944 tot viermaal toe het bombardement op de Sicherheitsdienst in de Amsterdamse Euterpestraat te laten uitvoeren. Men vreesde een groot aantal bomtreffers in de omliggende woonwijk. Maar ‘deze rem werd door Zijne Koninklijke Hoogheid weggenomen’. Hoe Bernhard dit grotendeels mislukte, 54 burgerslachtoffers kostende, bombardement heeft weten door te

Aanval alleen voor burgers fataal
1