Op zoek naar echte, ‘pure’ Duitsers

Het concept van de Volksduitser speelde een belangrijke rol in de rassenideeën en het beleid van de nazi’s. Onzuiver bloed moest worden gezuiverd, zeker, en tegelijk moesten allerhande ariërs worden geholpen, vooreerst de Volksduitsers.